Neuropsykiatrinen työvalmentaja -koulutus alkaa!

Toimeksi-hankkeen tarjoama neuropsykiatrinen työvalmentaja -koulutus herätti alueellamme suurta kiinnostusta ja hakijoita oli 50 kpl. Hakijamäärä ylitti odotuksemme ja valinnoissa kiinnitimme huomioita siihen, että saisimme mukaan toimijoita mahdollisimman monesta eri kunnasta ja toimipaikasta. Koulutuksen aikana on tarkoitus luoda alueellinen osaajaverkosto, joka pystyisi entistä paremmin tunnistamaan aikuisten neuropsykiatristen asiakkaiden työkyvyn tuen tarpeita.

17.2.2022 alkavassa koulutuskokonaisuudessa on mukana 22 työvalmentajana tai vastaavissa tehtävissä toimivaa ammattilaista. Työskentely jatkuu 11 opiskelupäivän ja asiakkaiden arkeen liittyvien käytännön harjoituksen parissa syyskuulle 2022 saakka. Pääkouluttajana toimii HTM (johtamisen psykologia), YTK (kuntoutustiede) ja neuropsykiatrinen valmentaja-kouluttaja Tarmo Junttanen. Koulutuskokonaisuudessa on tiiviisti mukana myös psykiatrian erikoislääkäri, työnohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja –kouluttaja Asko Niemelä sekä Toimeksi-hanke.

Opinnoissa perehdytään mm. neuropsykiatrian perusteisiin, neuropsykiatristen asiakkaiden erityispiirteisiin ja tunnistamiseen sekä ohjaukseen painottaen työvalmentajien työtehtäviin liittyviä erityispiirteitä.

Lisää koulutuskuulumisia verkkosivuillamme kevään aikana!