Nyt äänestämään maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman nimestä!

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on kunnan tai useamman kunnan yhteinen lastensuojelulaissa (L417/2007, 12§) määritelty suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa tai kunnissa.

Etelä-Pohjanmaalla Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa työstetään ensimmäistä maakunnallista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa Etelä-Pohjanmaalle. Suunnitelmaan tulee koko maakuntaa koskeva osuus sekä kaikkien kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen, poliisien sekä muiden lasten sekä nuorten kanssa toimivien toimialojen osuudet. Suunnitelma sisältää suunnittelun lisäksi konkreettisia toimenpide-ehdotuksia lasten ja nuorten hyvinvointia koskien. 

Nyt Sinä voit vaikuttaa suunnitelman nimeen. Käy äänestämissä mielestäsi parhainta otsikkoa kuvaamaan maakunnallista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa Etelä-Pohjanmaalla. Voit myös jättää oman ehdotuksesi nimeksi.

Aikaa äänestää on ke 8.9.2021 saakka.

Linkin äänestykseen löydät tästä, https://link.webropolsurveys.com/S/CB485D6E39B484D6

Ehdotukset nimeksi ovat:

  • Lasten, nuorten ja perheiden hyvän elämän tukipilarit 
  • Lakeuksilla Laatua Lapsiperheille 
  • HET Hyvä Elämä Tässä 
  • Hyvä elämä lapsille ja nuorille Etelä-Pohjanmaalla 
  • tai oma ehdotuksesi

Eniten ääniä saaneista ehdotuksista Maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman projektiryhmä valitsee nimen suunnitelmalle.

Kiitos osallistumisestasi!