Oikea apu, Oikeaan aikaan ja Oikeassa paikassa – ikäihmisten ennakoimaton palvelutarve

Ikäihmisten määrä Etelä-Pohjanmaalla kasvaa muuta maata nopeammin. Tämä tosiasia ja se, että maakuntamme asukkaat saisivat oikeaa apua oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, vaativat aktiivisia toimia. Ihmisen paras paikka on koti. Koti voi olla omakotitalo, osakehuoneisto tai se voi olla tuetun tai tehostetun palveluasumisen piirissä. Pääasia on, että asukas pärjää kotona ja tuntee olonsa siellä turvalliseksi.

Edellisen sote-valmistelun aikana ikäihmisten hankkeessa (I&O) asetettiin tavoitteeksi, että 94 % 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona ja vastaavasti tehostetussa palveluasumisessa 6 % vuoteen 2025 mennessä. Kodinomainen tehostettu palveluasuminen on korvannut laitospaikat, joten laitoshoitoa ei ole enää ikäihmisten palveluissa. Kotona pärjääminen ja turvallisuuden tunteen kokeminen vaativat kotiin vietävien palvelujen monimuotoistamista.

Ennakoimattomassa avun ja palvelun tarpeessa ei aina tarvitse lähteä yhteispäivystykseen tai kiirevastaanotolle, vaan tarpeenmukaista palvelua ja hoitoa voi saada kotiin ammattilaisten toimesta. Sote-tilannekeskus -projektin tarkoituksena on suunnitella ja lisätä näitä vaihtoehtoisia tapoja viedä apu/hoito asiakkaan luokse.

Ennakoimattomalla palvelutarpeella tarkoitetaan ei-kiireellistä tapahtumaa, joka johtuu muun muassa

  • äkillisestä sairastumisesta
  • yleistilan laskusta
  • aikaisemman sairauden pahentumisesta
  • toimintakyvyssä tai olosuhteissa tapahtuvasta muutoksesta, esimerkiksi omaishoitajan sairastumisesta.

Sote-tilannekeskus tuo tarpeenmukaisesti arvioidun avun oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Sote-tilannekeskuksessa tapahtuu ensihoidon, alue-ensihoidon, kotihoidon ja turvapalveluiden koordinointi yhteistyössä sosiaali- ja kriisipäivystyksen sekä päivystysapupuhelimen kanssa. Siellä ammattilaiset miettivät ja arvioivat moniammatillisesti tarvittavan avun/hoidon ja ohjaavat oikean avun paikalle. Hälytys sote-tilannekeskukseen voi tulla hätänumeron, päivystysapupuhelimen tai turvapuhelimen kautta.

Sote-tilannekeskus -projekti sai alkunsa Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on luoda moniammatillinen koordinointimalli Seinäjoen ikäihmisille. Malli on laajennettavissa maakuntaan ja eri kohderyhmiin. Hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja sitä on edistämässä lukuisat eri alojen ammattilaiset mukana olevista organisaatioista. Mallin laajentamiseen haetaan valtion lisämäärärahaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen kautta. Rahoituksen varmistuessa hankkeen hallinnointi siirtyy Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeelle.

Haluatko kertoa omista kokemuksistasi?

Haluamme huomioida hankkeessa myös asiakaskokemukset. Haluaisitko sinä jakaa oman tai läheisesi kokemuksen, jolloin olisit toivonut, että tieto olisi kulkenut paremmin ammattilaisten välillä tai onko eteesi tullut tilanteita, jolloin olisit toivonut, että akuutti asiasi olisi pyritty hoitamaan kotona tavalla tai toisella? Haluatko jakaa onnistuneet kokemukset? Voit käydä kirjoittamassa tarinasi nimettömänä tämän linkin kautta. Kiitos!

Lisätietoa:
Anne-Mari Lahdensuo
050 474 2857
anne-mari.lahdensuo@epshp.fi