Omaishoidon tuen kokonaisuuteen liittyvät työpajat syksyllä 2022

Ennakkotietoa kalenteriin

Olemme työskennelleet hyvinvointialueen omaishoidon tuen kokonaisuuden yhtenäistämiseksi eri kokoonpanoissa.  Työskentelyä on edistetty Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa ja hyvinvointialueen valmistelun eri työryhmissä.

Tarjoamme teille mahdollisuuden osallistua, kuulla ja keskustella kanssamme omaishoitoon liittyvistä näkökulmista. Mukaan toivotaan omaishoitajia, omaishoidon tuesta vastaavia työntekijöitä, muita omaishoidon parissa työskenteleviä tai aiheesta kiinnostuneita henkilöitä. Järjestämme syksyllä kaksi työpajaa, joiden ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Ensimmäinen tilaisuus ke 21.9.2022 klo 16.30–18.30, Teams-linkin kautta

Aiheena: Omaishoidon tuen tilannekatsaus hankkeen ja valmistelun näkökulmasta

  • Tarkastelemme omaishoidon tuen prosessia asiakkaan näkökulmasta

Ohjelma tarkentuu elokuussa

Toinen tilaisuus to 27.10.2022 klo 1315, tila tarkentuu myöhemmin

Aiheena: Omaishoidon kolmannen sektorin toimijat ja yhteistyön toimintatavat hyvinvointialueella

  • Järjestöjen tarjoama tuki hyvinvointialueella omaishoitoperheille

Ohjelma tarkentuu syyskuussa.

Tilaisuuksia järjestämässä