Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistava aikuissosiaalityö -opas

Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistava aikuissosiaalityö -opas ammattilaisille on ilmestynyt verkossa, www.julkari.fi. (linkki oppaaseen).

Menetelmäopas on tehty osana sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa.  Materiaalia on tuotettu sosiaalihuollon kehittämisohjelman yhteisissä työpajoissa. Oppaassa pohditaan muun muassa mitä uusi metodisuus on ja millaisia tekijöitä siihen liittyy? Lisäksi käydään läpi osallistavien ja toimintakykyä edistävien toimintamallien ominaispiirteitä. Oppaan lopussa tarkastellut teemat yhdistyvät sosiaalityön tietoperustan ja vaikuttavuuden tarkastelussa.

Oppaan kirjoittajat ovat Pekka Karjalainen, Minna Kivipelto, Eeva Liukko ja Heidi Muurinen.