Pakka-päihdekyselyn tulokset Etelä-Pohjanmaan alueella

Pakka-päihdekyselyllä kerättiin Etelä-Pohjanmaan kuntalaisten näkemyksiä kuntien päihdetilanteesta ja riippuvuuksien hoitomahdollisuuksista 18.3.–11.4.2021.

Alueellinen päihdekysely tehtiin nyt ensimmäisen kerran ja siihen osallistuivat kaikki EteläPohjanmaan kunnat. Kyselyyn pääsi vastaamaan kuntien, kuntayhtymien, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkosivuilla olleista linkeistä. Kyselyyn vastasi 1 887 henkilöä, joista 13–18 -vuotiaita oli 597.

Kuntalaisten vastauksia hyödynnetään Etelä-Pohjanmaan alueen ja kuntien ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä sekä Etelä-Pohjanmaan huumestrategian ja toimenpideohjelman laatimisessa.

Uutinen on julkaistu alun perin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin verkkosivulla 3.6.2021, linkki uutiseen.