Palvelusetelitarpeiden selvitys käynnistynyt

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelussa on aloittanut vuoden alussa asiakaspalveluiden asiantuntija Miia Hietaniemi. Alkuvuoden aikana hän kartoittaa alueella käytössä olevat palvelusetelit ja niiden kriteerit sekä palvelusetelin käytön tilannetta eri asiakasryhmissä. Keskeistä on tunnistaa palvelusetelitarpeita, ja tätä varten kootaan tietoa ja näkemystä niin asiakkaan, palveluntuottajan kuin tilaajan näkökulmasta. Samalla on mahdollisuus tunnistaa kehittämiskohteita nykyisissä jo olemassa olevissa palveluseteleissä sekä tunnistaa palveluita, joissa olisi tarvetta lisätä palvelutuotantoa. Yhteistyötä tehdään VATE:n alaisten jaostojen ja työryhmien, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta edistävien hankkeiden, järjestöjen ja yrittäjien kanssa. Yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa toteutetaan kevään aikana kysely, jolla kartoitetaan alueen sote-palvelua tuottavien yrittäjien näkökulmia palvelusetelitarpeisiin.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluille luodaan yhtenäiset palvelukriteerit ja valitaan palvelut, joissa on perusteltua tarjota asiakkaalle vaihtoehtona palveluseteliä. Palvelusetelillä on tarkoitus edistää asukkaiden hyvinvointia, parantaa palveluiden saatavuutta ja oikea-aikaisuutta sekä lisätä alueen elinvoimaa. Palveluseteleiden käyttöönotosta ja hinnoittelusta päättää aluevaltuusto. Palveluseteleille luodaan alueelle yhteiset sääntökirjat ja alueelle hankitaan yhteinen palvelusetelijärjestelmä.

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai ajatuksia, olethan rohkeasti yhteydessä.

Lisätietoja:
Miia Hietaniemi
asiakaspalveluiden asiantuntija
miia.hietaniemi@epshp.fi
p. 050 474 2143