PEPP-koulutukset alkavat alueella

Etelä-Pohjanmaan sivistysjohtajat ovat kokouksessaan 28.1.2021 valinneet toteuttavaksi PEPP-koulutuksen ala-asteiden 5. ja 6. luokan opettajille ja muulle henkilökunnalle.

PEPP-koulutus on näyttöön perustuvaa tietoa päihdekasvatuksesta käytännön työhön muun muassa käsikirjojen ja materiaalipankin muodossa. Käsikirjat toimivat tukena ja apuna päihdekasvatuksessa kaikille aikuisille, jotka ovat tekemisissä lasten ja nuorten kanssa. Materiaalipankkiin on koottu laadukasta päihdekasvatusmateriaalia, sekä muita työkaluja, joita voi käyttää päihdekasvatuksessa ja sen suunnittelussa.

PEPP-koulutustilaisuuteen osallistuvat opetushenkilökunnan lisäksi kunkin alueen ehkäisevän päihdetyön yhteyshenkilöt. Koulutukset tapahtuvat vuoden 2021 aikana erikseen sovitun aikataulun mukaisesti.

Lisätietoa PEPP-koulutuksesta www.pepp.fi