PEPP tutuksi

Syksyn 2021 aikana on Etelä-Pohjanmaan 5.-ja 6.luokan opettajille sekä muulle henkilökunnalle annettu tietoa ja työkaluja ehkäisevästä päihdetyöstä koulussa. Koulutuksissa esiteltiin PEPP-nettisivusto ja sen antamia mahdollisuudet ehkäisevän päihdetyön toteutukseen. PEPP on ehkäisevän päihdetyön nettisivusto (nettiportaali), josta löytyy ehkäisevän päihdetyön materiaalia mm. koulujen käyttöön. Kaikki materiaali on julkaistu osoitteessa www.pepp.fi.

PEPP on näyttöön perustuvaa tietoa päihdekasvatuksesta muun muassa käsikirjojen muodossa. Käsikirjat toimivat tukena ja apuna päihdekasvatuksessa jokaiselle, joka toimii lasten ja nuorten kanssa, myös vanhemmille. Lisäksi PEPP:ssä on materiaalipankki, jonne on koottu laadukasta päihdekasvatusmateriaalia sekä muita työkaluja, joita voi käyttää päihdekasvatuksessa ja sen suunnittelussa. PEPP-sivusto on aktiivisesti ylläpidetty nettisivusto, sen tiedot ovat näyttöön perustuvaa tutkimustietoa ja menetelmiä sekä sen tieto on kaikkien saatavilla. Mallin omistaa Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik.

Koulutuksesta on sovittu Etelä-Pohjanmaan alueen sivistysjohtajien kokouksessa 28.1.2021.

5.-6. luokkalaiset valittiin koska tutkimukset osoittavat jo tämän ikäryhmän lasten olevan tietoisia ja kiinnostuneita päihteistä.

PEPP-koulutukset toteutettiin seutukunnittain. Tähän ratkaisuun päädyttiin siksi, että samalla kehitettiin yhteistyötä lähialueiden toimijoiden kesken. Lisäksi aikataulullisesti koulutus oli helpompi järjestää ja toteuttaa isommalle alueelle kuin yksittäisille kunnille tai kouluille.

Koulutus toteutettiin 8.9.–18.11.2021 kahden tunnin Teams-koulutuksena. Koulutukseen osallistujia oli 11–45 henkilöä riippuen kuntien koosta. Osallistujat olivat pääosin opettajia, rehtoreita, erityisluokanopettajia ja kuraattoreita.

Osallistujat työstivät PEPP-sivuston muistilistaa ehkäisevän päihdetyön toimintaan kouluunsa. Työstetyt muistilistat muodostavat suuntaa antavan Ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelman seutukunnittain kouluille (5.-6.luokka). Työpajan tulosten seuranta ja arviointi toteutetaan ehkäisevän päihdetyön yhteyshenkilöiden toimesta. Kuntien Ehkäisevän päihdetyön yhteyshenkilöt käyvät keskustelut vuoden kuluttua alueiden kanssa, miten on onnistuttu muistilistan toteutuksessa.

Koulutuksen toteuttivat:

  • Miia Hietaniemi, aluekoordinaattori, EHYT ry
    • Anne Salovaara-Kero, toiminnanjohtaja, Pohjanmaan kriisikeskus Valo ry
    • Mari Vuorenmäki, hanketyöntekijä, Tulevaisuuden sote-keskus-hanke Etelä-Pohjanmaa
    • Reetta-Maija Luhta, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintayksikkö Aksila
    • Kuntien Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöt kultakin alueelta