Perustason konsultaatiotiimit ja IPC

Etelä-Pohjanmaalla on vuodesta 2016 alkaen ollut käytössä parin viikon välein kokoontuva moniammatillinen nuorisopsykiatrinen tiimi. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on ollut? Miten tiimit ovat tukeneet alueen IPC-osaajia? Näihin kysymyksiin vastaavat nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Kirsi Ylisaari sekä alueen IPC-koulutetut Sari Kamppinen, Jennika Koivuniemi sekä Laura Hasunen.

Tiimi auttanut jo 200:aa nuorta

Tiimissä käsitellään yleisesti nuorten mielenterveyteen ja palvelujärjestelmään liittyviä ajankohtaisia asioita. Samalla selkeytetään eri toimipisteiden työnjakoa, tehtävänkuvia sekä hoitoprosesseja. Työntekijöiden on mahdollista konsultoida työryhmää nimettömänä nuoruusikäisiin asiakkaisiin liittyvissä huolissa. Jokainen työntekijä voi myös tuoda omia asiakastapauksiaan tiimiin, mikä edellyttää nuoren lupaa asiansa käsittelyssä. Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri voi myös tuoda tiimiin nuorisopsykiatrian poliklinikalle tulleita lähetteitä, joista on lähetetiimillä arvioitu, että hoito on hyvä toteuttaa paikallistasolla tai joista hän haluaa lisätietoa hoidon suunnittelun pohjaksi.

Tiimitapaamisen päätyttyä nuorisopsykiatrian erikoislääkäri tapaa perustasolla hoidettavia nuoria, heidän perheitään sekä vastuutyöntekijää yhdessä. Vastaanotto toteutetaan, kun tarvitaan lääkärin arviointia liittyen diagnostiikkaan, hoitoon tai jatkosuosituksiin. Nämä vastaanotot toteutuvat esim. terveyskeskuksen/perhekeskuksen tiloissa tai tarvittaessa nuoren kotona. Toinen tiimitapaamisia tekevä nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Kirsi Ylisaari pitää erityisen tärkeänä sitä, että näillä käynneillä on mukana myös nuoren vastuutyöntekijä. Hän korostaa myös perhepalveluiden ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden mukanaolon tärkeyttä moniammatillisessa tiimissä.

Kirsi Ylisaari kertoo heidän tapaavan vuosittain yhteensä yli 200 eri nuorta perustasolla. Ylisaari kertoo lähetteiden määrän Seinäjoen nuorisopsykiatrialla nousseen vähemmän kuin muualla maassa. Kuntakonsultaatiot ovat varmasti vähentäneet lähetteiden määrää, vaikka luvut ovat absoluuttisesti nousseet.

Alkuperäinen uutinen on julkaistu Viva-projektin uutiskirjeessä 4/2022, lue koko uutinen tästä.

Viva-projektin uutiskirje 4/2022 linkki uutiskirjeeseen.

Tilaa Viva-uutiskirje https://uutiskirje-tays.pshp.fi/