Rakenneuudistuksen tietoturva-projekti päättyy, mutta yhteistyö jatkuu!

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus-hanke Etelä-Pohjanmaalla päättyy vuoden 2021 lopussa. Tämä tarkoittaa, että samalla myös hankkeeseen kuuluva Tietoturva-projekti on tulossa päätökseensä. Rakenneuudistuksen Tietoturva-projekti alkoi loppuvuodesta 2020 ja siitä lähtien olemme kokoontuneet säännöllisesti osallistujaorganisaatioiden edustajien kanssa kehittämään yhdessä alueemme tieto- ja kyberturvallisuutta.

Organisaatioiden edustajat ovat osallistuneet projektiin aktiivisesti ja erityisesti organisaatioiden ylimmän johdon osallistaminen yhteisen turvallisuutemme kehittämiseen on saanut laajasti kiitosta. Tietoturva on organisaatioille niin tärkeä toiminnan osa, ettei sitä voi jättää vain IT-yksikön tai pahimmillaan IT-henkilön varaan. Tiedon turvaaminen sekä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen suojaaminen digitaalisessa maailmassa ovat tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpi osa sosiaali- ja terveys-sektorin toimintaa. Tulevan hyvinvointialueemme toiminnan olennaisena osana onkin oltava järjestelmällinen ja suunnitelmallinen turvallisuuden hallinta, joka kattaa myös digitaaliset palvelut ja niitä tukevat rakenteet.

Rakenneuudistuksen tietoturva-projektin päättyessä voimme todeta, että olemme saaneet paljon aikaan, mutta paljon työtä on vielä edessä. Ennustan, että tulevaisuudessa alueemme tietoturvallisuudessa erottuvat selvästi aika ennen ja jälkeen tämän projektin. Vaikka rakenneuudistus-hanke ja sen myötä myös tietoturva-projekti päättyvät, yhteistyömme jatkuu. Tietoturvallisuuden yhteistyölle on nähty alueellamme selkeä tarve ja projektissa suunniteltu monivuotinen toimintasuunnitelma tieto- ja kyberturvallisuuden kehittämiseksi takaa, että yhteistyö jatkuu katkeamattomasti myös projektin jälkeen.

Turvallista loppuvuotta!

Tero Haukilehto
Tietoturva-projektin projektipäällikkö
tero.haukilehto@epshp.fi
050 474 3538