Raskauden ehkäisyn aloittaminen -tilaisuus

Syksyllä järjestämme tilaisuuden teemalla ”Raskauden ehkäisyn aloittaminen Etelä-Pohjanmaalla”.
Aika: ke 7.9. klo 10–16
Paikka: Y-talo, Koskenalantie 18, Seinäjoki, kokoustila Tupa.

Tilaisuuden tarkoituksena on yhdenmukaistaa ehkäisyn aloituksen periaatteet alueellamme. Käymme läpi raskauden ehkäisyn aloittamisen, maksuttoman ehkäisyn tilanteen, tarkastelemme palvelun saatavuutta alueellamme sekä kuulemme tutkittua tietoa hoidon tarpeesta, asiakaskokemuksista ja vaikuttavasta hoidosta. Yhteiset suuntaviivat ehkäisyn aloituksen muodostamme työpajatyöskentelyn keinoin.

Ilmoittautumiset pe 26.8. mennessä. Ilmoittaudu tästä, linkki aukeaa Webropoliin.

Ohjelma

klo 10 Tervetuloa!
Anu Leinonen

klo 10.10 Yhdeksäsluokkalaisten kokemukset maksuttomasta ehkäisystä: maksuttomalla ehkäisyllä tasa-arvoa, terveyttä ja hyvinvointia. YAMK opinnäytetyö alueelta.
Sirkka-Liisa Uusimäki

Klo 10.45   Raskauden ehkäisyn ensikäynti ja aloittaminen – Keskeiset huomioitavat asiat. Terveydenhoitajan itsenäinen toiminta. Ensikäynnin sisältö. Lääkärin osuus. Yhteistyön muodot.
Työpari terveydenhoitaja Raija Koivumäki & lääkäri Maija Blomqvist
Lopuksikeskustelua muiden alueiden vastaavista/eroavista käytännöistä.

Klo 11:30   Ehkäisyn savutettavuuden ja nuorten tasavertaisuuden haasteet
Erilaisia raskaudenehkäisyn saavutettavuuden haasteita hyvinvointialueellamme.
Kokemuksia ehkäisyn aloittamisesta kouluterveydenhoitajan kautta.
(Luennoitsija varmistuu myöhemmin)

Klo 12 Lounastauko

Klo 12.45   Maksuton ehkäisy–hanke Etelä-Pohjanmaalla.
Alueella tunnistetut kehittämistarpeet, tähänastinen kehitystyö ja järjestetty koulutus.
Jaana Loukasmäki

Klo 13.15   Iltapäivän ryhmät ja tehtävänanto. 
Jaana Loukasmäki

Klo 13.30   Työryhmätyöskentelyä 1 h.
Tehtäväaiheet tulostettavassa ohjelmassa.

Klo 14 Kahvitauko

Klo 14.30   Ryhmien esitykset. Yhteistä keskustelua, päätöksiä.
Jaana Loukasmäki ja Anu Leinonen

Klo 15.45   Loppusanat
Anu Leinonen

Lisätietoa

Anu Leinonen
neuvolatyön vs. osastonhoitaja
Maakunnallinen perhesuunnittelun työryhmä
p. 0447902537
anu.leinonen@jikky.fi

Jaana Loukasmäki
Maksuton ehkäisy -hankkeen koordinointi
p. 050 4081868
jaana.loukasmaki@seinajoki.fi