Sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä avoinna olevat virat

Aluehallituksen päätösten mukaisesti hyvinvointialueen virkoja on avattu sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn. Virkoja voivat hakea Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksessa siirtyvä henkilöstö. Hakuaika kaikissa viroissa päättyy 13.9.2022 klo 14.

Tällä hetkellä haettavana on palvelualuejohtajien ja palvelualueylihoitajien virkoja seuraavilla toimialueilla: terveys- ja sairaanhoitopalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut sekä ikäihmisten palvelut.

Tietoa henkilöstölle auki olevista viroista on välitetty siirtyvien organisaatioiden (kunnat ja kuntayhtymät) kirjaamoiden kautta sekä hyvinvointialueen henkilöstökirjeessä. Lisäksi linkit virkojen hakulomakkeisiin on julkaistu sairaanhoitopiirin intrassa.