Sosiaalihuollon, lastensuojelun ja OT-asiakkuuksien rajapinnoilla

Milloin: 10.11.2022 klo 12.30–15.30

Paikka: Seinäjoki Areena, kokoutila 270A (ei mahdollisuutta etäosallistumiseen)

Kenelle: Lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat

Tervetuloa pohtimaan yhdessä asiakkuuksien kriteerejä Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen, OT-hankkeen ja Barnahus-hankkeen yhteistyössä järjestämässä keskustelutilaisuudessa.

Tilaisuudessa käydään läpi ETU-tutkimushankkeen tuloksia palvelutarpeen arvioinnista sekä olemassa olevaa muuta tutkimus- ja kehittämistietoa rajapintojen määrittelyyn. Kuulet myös tuloksia OT- ja Barnahus-hankkeiden jalkautumisista lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelutiimeihin Etelä-Pohjanmaalla. Näiden avausten pohjalta käymme yhteistä keskustelua siitä, miten asiakkuuksien kriteereitä tulisi hyvinvointialueella määritellä mm. organisaation ohjeiden ja resurssien, työn sujuvuuden sekä lapsen ja perheen näkökulmat huomioiden. Valmiita vastauksia ei ole, mutta yhdessä pohtien voimme löytää erilaisia näkökulmia ja mahdollisesti ratkaisuehdotuksia. Olet siis sydämellisesti tervetullut yhteiseen keskusteluhetkeen!

Ilmoittautuminen to 27.10.2022 mennessä tarjoilujen vuoksi. Ilmoittaudu tästä.

Ohjelma

klo 12.30–13.00 Kahvit

klo 13.00–14.00 Alustukset

Miten lapsiperheiden sosiaalipalveluihin pääsee tasavertaisesti?
Anneli Riski (Tulevaisuuden sote-keskushanke)

Näkökulmia arviointiin ETU-tutkimushankkeen alustavien tulosten näkökulmasta,
Noora Aarnio (OT-, Barnahus- ja ETU-hanke)

Näkökulmia asiakkuuksien kriteereihin hankkeiden jalkautumisten pohjalta,
Henna Sapir (OT-hanke)

Kommenttipuheenvuoro,
Satu Mäki-Fossi (palvelualuejohtaja, Perheiden palvelut)

klo 14.00–15.30 Systeeminen työskentely