Sosiaalihuollon päivät pe 10.12.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää Sosiaalihuollon päivät pe 10.12. klo 10–16.

Seminaarissa keskitytään käynnistyneen hyvinvointi-/yhteistyöalueiden valmisteluun erityisesti sosiaalihuollon ja sosiaalipolitiikan näkökulmasta sekä ajankohtaisiin sosiaalihuollon kansallisiin kysymyksiin. Vuonna 2022 toteutetaan kaksi (5/22 ja 9/22) kahden päivän seminaarikokonaisuutta, joissa jatketaan toimintaympäristön, muuttuvien rakenteiden ja toimintaedellytysten tarkastelua ja kootaan kehittämistyöhön tarvittavia linjauksia ja toimenpiteitä. Seminaareihin sisältyy kansallisten sosiaalihuollon ajankohtaisten kysymysten informaatio- ja työpajaosuudet. Seminaarisarja on maksuton ja se on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis-, esimies- ja järjestämistehtävissä mukana oleville sekä kunta-hyvinvointialue –rajapinnassa työskenteleville ammattilaisille.

Seminaari järjestetään webinaarina, linkki lähetetään ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen Webropol-linkki pe 3.12. mennessä.

Ohjelma

10.00-10.15    Seminaarin avaus
    Ministeri Krista Kiuru, STM

10.15-10.45    Kohti integroituja, tarpeisiin vastaavia palveluja ja vaikuttavuusperustaista ohjausta.
    Neuvotteleva virkamies Salme Kallinen, STM

10.45-11.45    Sosiaalihuolto muuttuvissa rakenteissa
    Professori Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto

11.45-12.45    Lounastauko 

12.45-13.30    Katsaus sosiaalihuollon ajankohtaisiin kysymyksiin ja menossa oleviin STMn 
lainsäädäntötyöhön ja hankkeisiin

    Virva Juurikkala, STM / APO 
    Elina Palola, STM /YTO

13.30-14.30    Seminaari jakaantuu työpajoihin, joissa on ajankohtaista teemaa avaava osuus ja sen perusteella vuorovaikutteinen työskentely

A) Asunnottomien sote-palveluiden kehittäminen
    Mikko Hytönen ja Eero Tanhuanpää, STM 

B) Gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa 
    Marjaana Seppänen, professori Helsingin yliopisto

14.30-14.45    Kahvi/tee tauko

14.45-15.45    Seminaari jatkuu työpajalla, jossa on teemaa avaava osuus ja sen perusteella vuorovaikutteinen työskentely

C) INSOTE – Integroitu työote uusiutuvassa sote-keskuksessa: kohti dialogisuutta, osallisuutta ja tilallisuutta
    Aino Ritala-Koskinen, yliopistotutkija Tampereen Yliopisto 

15.45-16.00    Seminaaripäivän yhteenveto, tulevien seminaarien agenda ja päätössanat
    Ohjelmapäällikkö Harri Jokiranta

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, järjestöt ja yhteisöt