Etelä-Pohjanmaan sote-rakenneuudistus -hanke päättyy

Etelä-Pohjanmaan sote-rakenneuudistus -hanke päättyy 31.12.2021. Hankkeessa työskennelleiden eri osa-alueiden asiantuntijoiden työsuhteet päättyivät marraskuun lopussa 2021 ja ICT-projektit päättyvät viimeistään vuoden vaihteessa. Hankkeessa asetetut tavoitteet saavutettiin pääasiassa hyvin.

Tässä yhteenvetoa eri osa-alueilla aikaansaaduista tuotoksista:

 • Muistisairaan palveluketjusta on tehty kuvaus ja se julkaistaan sähköisellä alustalla vuoden 2022 aikana kaikkien kuntalaisten käyttöön.
 • Vammaispalveluissa asumisen palvelutuotteet on määritelty, henkilökohtaisesta avusta on tehty selvitys ja asumisvalmennukselle on tehty oma määritelmä.
 • Asiakaspalautelomake on luotu sekä asiakaspalauteprosessi on määritelty ja hyväksytty asiakaslupausluonnoksena hyvinvointialueen strategiakeskusteluun
 • Osana raportointia on laadittu sosiaali- ja terveydenhuollon, sivistystoimen sekä seurakuntien työntekijöiden kokemustiedon keräämiseen tarkoitettu Webpropol-pohjainen työkalu
 • Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tulevasta rakenteesta on tehty kaksi eri versiota ja niiden työstämistä jatketaan väliaikaisessa valmistelutoimielimessä VATE:ssa
 • Yhtenäisissä valvontakäytänteissä on
  • koulutettu 15 henkilöä Etelä-Pohjanmaalta Viranomaisvalvonnan ja ohjauksen erityisosaajiksi
  • luotu omavalvontaan yhtenäinen toimintamalli
  • luotu sisäisen auditoinnin malli
  • luotu kolmiportainen valvonnan toimintamalli

ICT-projekteissa on tuotettu mm. Oma olo -oirearviointi eteläpohjalaisten käyttöön, parannettu järjestelmien ja ohjelmien tietoturvaa ja tehty suunnitelma tietoturvan jatkuvasta parantamisesta.

Suomi.fi palveluiden laajennuksien suunnittelua ja käyttöönottoa on jatkettu ja sähköisten yhteydenottokanavien, kuten chat-palvelun toimintamallia ja hankintaa, on suunniteltu ja toteutettu valmiiksi vuotta 2022 varten.

Tulevan hyvinvointialueen palveluiden kehittämistä jatketaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa yhteistyössä väliaikaisen valmistelutoimielimen VATE:n kanssa.