Suuntima sote-palveluiden yhteisenä työvälineenä Etelä-Pohjanmaalla?

Suuntima-palvelun infotilaisuus pidetään
ke 24.3.2021 klo 13.30–15.00

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, ilmoittautumista ei tarvita. Tilaisuuteen osallistutaan teams:n välityksellä, osallistumislinkki tässä.

Kenelle        

Tilaisuus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, erityisesti paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden kanssa työskenteleville, heidän esimiehilleen ja johdolle.

Tavoite        

Tilaisuuden jälkeen osallistujat tuntevat Suuntima-palvelun ja sen hyödyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä. Lisäksi kuullaan, miten Suuntima-palvelua ollaan ottamassa käyttöön Etelä-Pohjanmaalla.

Ohjelma 24.3.2021 klo 13.30–15.00

Tilaisuuden avaus
Sote-uudistus Etelä-Pohjanmaalla ja Suuntima-palvelu osana sitä

 • Anna Nurmela, hanketyöntekijä, Tulevaisuuden sote-keskus –hanke
 • Anne Saarijärvi, asiantuntija, sote-rakenneuudistus -hanke ja kehittämissuunnittelija SONet BOTNIA

Suuntima-palvelun esittely   

 • Leena Kuusisto, koordinointipäällikkö, TAYS/ Perusterveydenhuollon yksikkö
 • Tuija Vuolle, koordinointipäällikkö,  TAYS/ Perusterveydenhuollon yksikkö              

Suuntima sosiaali- ja terveydenhuollossa, kokemukset, hyödyt ja kehittämispotentiaali

 • Leena Kuusisto
 • Aino Alaverdyan,lehtori, SeAMK

Käyttäjän näkökulma: mitä hyötyä Suuntiman käytöstä on ja miksi sitä kannattaa käyttää

 • Taija Rantamäki, sosiaalityöntekijä, LLKY

Yhteinen keskustelu                

 • Leena Kuusisto ja Aino Alaverdyan

Tilaisuuden päätös: miten tästä eteenpäin?                            

 • Anna Nurmela ja Anne Saarijärvi

Tutustu Suuntimaan

Mikä             

Suuntima on sähköinen kysymyksiin perustuva palvelu, jota asiakas sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen käyttävät yhdessä sovitulla tapaamisella / vastaanotolla. Kysymyksiin vastatessaan ammattilainen arvio asiakkaan tilannetta esimerkiksi arjessa pärjäämisen, palvelutarpeen, hoidon ja/tai kuntoutuksen näkökulmasta. Asiakas arvioi omaa tilannettaan omien voimavarojensa ja arjessa pärjäämisen näkökulmasta.

Palvelu on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kehittämä. Se on ollut käytössä terveydenhuollossa muutamia vuosia ja nyt se on laajenemassa myös sosiaalihuollon työkaluksi.

Miksi            

Suuntiman kysymykset auttavat asiakasta ymmärtämään omaa tilannettaan. Ammattilaiselle vastaukset tuovat apua asiakkaan yksilölliseen kohtaamiseen voimaannuttavalla tavalla. Suuntima ohjaa asiakasta ja ammattilaista valitsemaan asiakkaalle sopivimman polun palveluineen ja sitä kautta löytämään ne asiakkaat, jotka pärjäävät arjessaan itsenäisemmin ja ne, jotka tarvitsevat enemmän eri ammattilaisten tai vertaistensa tukea, yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Lue lisää

Suuntima-palvelu ja sen eri asiakkuuksien yhteyksistä palveluohjaukseen: 

Ketola T. & Alaverdyan, A. (toim.) 2020. Ihmisiä kohtaamassa : Asiakaslähtöisen palveluohjauksen jäljillä työikäisten palveluissa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Suuntima-palvelua käsitellään erityisesti näissä artikkeleissa: 

 • Niemelä, J. Palveluohjauksen kehittäminen osana palveluohjaavaa järjestelmää. s. 14-21. 
 • Alaverdyan, A. & Kivioja, T. Digitaalinen palveluohjaus. s. 161-193.