Sytytään yhdessä! – opitaan lastensuojelusta ja systeemisyydestä

Viimeinen MONNI-hankkeen Etelä-Pohjanmaan Orientoiva maksuton koulutus lastensuojelun sisällöistä ja systeemisestä työotteesta lastensuojelun yhteistyökumppaneille ti 3.5.2022 ja ti 17.5.2022

  • Koulutus toteutetaan maksuttomana 2 x 1 päivän koulutuksena: ti 3.5. ja 17.5.2022,  klo 8.30 – 15.30 (Teams). Ilmoittautumiset https://link.webropolsurveys.com/S/53060BA6A33CCE0F to 24.4.2022 mennessä
  • Yhteen koulutukseen mahtuu mukaan 40 ilmoittautunutta. Koulutus toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 10 hlöä.
  • Kohderyhmänä lastensuojelun yhteistyötahot (ammattilaiset, lähiesihenkilöt ja toimipisteiden johtajat) sosiaalihuollon eri palvelutehtävistä, vaka, perusopetus ja oppilashuolto, perhekeskusten eri ammattiryhmät, terveydenhuolto lasten- ja nuorisopsykiatria, päihdepalvelut ym. lastensuojelun yhteistyökumppanit.

MONNI-hankkeen kahden päivän koulutukseen kannattaa osallistua:

  • Saat tietoa mitä lastensuojelussa tehdään, mitä systeeminen lastensuojelu sekä systeeminen ajattelutapa tarkoittavat.
  • Osallistuja saa perehdytystä suosiotaan kasvattavan systeemisen työotteen hyödyntämiseen omassa työssään ja lapsen asiassa tehtävässä yhteistyössä.
  • Koulutus kasvattaa osallistujan valmiuksia lähitulevaisuuden systeemisiin, suhdeperusteisiin ja monialaisiin toimintamalleihin.