Tarjolla menetelmäkoulutusta IPS-toimintamallista

IPS-toimintamallin menetelmäkoulutus

THL:n koordinoima IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishanke toteuttaa IPS- toimintamallin menetelmäkoulutuksen ajalla 8.2.–4.5.2021.

IPS-lyhenne tulee sanoista Individual Placement and Support, joka suomeksi kääntyy muotoon ”sijoita ja valmenna”. IPS-toimintamalli on alun perin kehitetty vaikeita mielenterveyshäiriöitä sairastavien henkilöiden työllistymisen edistämiseksi. Toimintamallilla edistetään työnhakijoiden yhdenvertaista työllistymistä sekä vahvistetaan työnhakijoiden oikeutta tasa-arvoiseen osallisuuteen ja asemaan työmarkkinoilla.

Näyttöön perustuva IPS-toimintamalli on osa tuetun työllistymisen palveluita, joissa keskeisin ero perinteisiin, osatyökykyisten työllistymistä edistäviin toimintoihin verrattuna on se, että valmennus ja kuntoutus tapahtuvat voittopuolisesti työpaikalla. IPS-toimintamallissa työhönvalmentajat toimivat työpaikalla niin mielenterveyskuntoutujan, työnantajan kuin koko työyhteisönkin tukena.

Tuettu työllistyminen (Supported Employment) on tunnistettu työllistymisprosessina, joka sopii kenelle tahansa työllistyjälle, jonka työllistymiseksi työvoimahallinnon tai muut normaalin palvelujärjestelmän toimenpiteet eivät ole riittäviä. Tuettu työllistyminen tar­koittaa työnhakijan työllistymistä työhönvalmentajan tukemana normaaliin palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille.

Menetelmäkoulutuksen runko kokonaisuudessaan

  • Ma 8.2. Tuetun työllistymisen miniseminaari klo 10–13
  • Ti 9.3. Laatukriteerit ja asiakastyön välineet klo 10.00–12.30
  • Ke 10.3 Tiiminvetäjien koulutuspäivä klo 10.00–12.30
  • Ti 6.4. Etuusneuvonta ja sosiaalityön yhteistyömahdollisuudet klo 10.00–12.30
  • Ke 7.4. Markkinointi ja työnantajayhteistyö klo 10.00–12.30
  • Ti 4.5. Asiakkaan osallisuus klo 10.00–12.30

Koulutus käynnistyy Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen miniseminaarilla 8.2.2021 klo 10– 13. Miniseminaari sekä myöhemmät tilaisuudet toteutetaan Teams Live –tapahtumina ja ne ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Alustavan tiedon mukaan koulutukset myös tallennetaan. Lisätietoa miniseminaarista sekä tilaisuuden ohjelma ja liittymislinkki ovat THL:n sivulla https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/6900865

Taustatietoa IPS-menetelmäkoulutuksesta

IPS-kehittämishankkeessa ja Työkykyohjelman Tuetun työllistymisen menetelmät -toimenpidekokonaisuudessa pilotoidaan tuetun työllistymisen työhönvalmennusta sen kansainvälisiä laatukriteerejä noudat­taen.

THL tukee alueellisia kokeiluja tässä tuottamalla IPS-metodikoulutuksen ja työpa­joja. Metodikoulutuksessa käydään läpi tuetun työllistymisen yhteys toipumisorientaation viitekehykseen, toimintamallin keskeiset periaatteet sekä tarkastellaan tuetun työllistymisen suhdetta ammatillisen kuntoutuksen palveluihin. Koulutuksen aikana tutustutaan myös toimintaa ohjaaviin laatukriteereihin sekä asiakastyötä ohjaaviin työvälineisiin. Toimintamallissa keskeistä on erityisesti työnantajayhteistyö, jota tarkastellaan koulutuksessa myös markkinoinnin näkökulmasta. Koulutuskokonaisuuden muita teemoja ovat asiakasosallisuus, etuusneuvonta sekä työllistymistä tukevien muiden toimijoiden tunnistaminen ja yhteistyön rakentaminen

Lisää tietoa IPS-toimintamallista löydät THL:n sivulta: https://thl.fi/ips.