Terveisiä palvelujaostosta

Kuvituskuva: yhteydet ihmisten välillä

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen eli VATE:n alainen palvelujaosto on järjestäytynyt ja sen vastuuvalmistelijana toimii HTM Carita Liljamo. Hyvinvointialueen alueen kunnat sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet ovat nimenneet edustuksensa palvelujaostoon. Palvelujaoston alle on perustettu 10 alajaostoa, joihin nimetään lähiaikoina puheenjohtajat, sihteerit sekä työryhmän jäseniä alueelta. Nämä alajaostot ovat seuraavat:

  • 24/7 palvelut ja sitä tukevat palvelut
  • Ikäihmisten palvelut
  • Kuntoutus
  • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
  • Lääkinnälliset tukipalvelut ja varautuminen
  • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • Monialaiset vastaanottopalvelut
  • Psykososiaaliset palvelut
  • Sairaalapalvelut
  • Vammaispalvelut

Palvelujaostossa ja sen alajaostoissa tehtävällä työllä tuetaan hyvinvointialueen palvelujen järjestämisen ja tuottamisen valmistelua sekä selvitysten tekemistä annettujen tavoitteiden mukaisesti.