THL pyytää kommentteja työ- ja toimintakykytiedon konseptoinnista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo verkkosivuillaan, että se on valmistellut laajan sidosryhmäverkoston kanssa suunnitelman (konsepti) Työ- ja toimintakykytiedon käsittelystä Kanta-palveluiden yhteydessä. Suunnitelma kokoaa kattavasti yhteen tietoa mm. toimintakyvyn kansallisten mittareiden käytöstä, työ- ja toimintakykytietojen luovuttamisesta sidosryhmille sekä niiden tuottamisesta ja hyödyntämisestä sosiaali- ja terveyspalveluissa, kuntoutuspalveluissa ja työelämäpalveluissa.

Kommentteja pyydetään 2.5.2021 mennessä. Kommenttien keruun jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö harkitsee, jatketaanko asian valmistelua ja kehittämistä suunnitelman pohjalta.

Kommentoitava materiaali ja vastauslomake löytyvät tämän linkin takaa (linkki aukeaa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuille). Jaathan tietoa eteenpäin omissa verkostoissasi muille asiasta mahdollisesti kiinnostuneille!