THL:n toteuttaa asiakaspalautekyselyn keväällä

THL toteuttaa keväällä 2022 yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien kanssa terveysasemien vastaanottojen asiakaspalautekyselyn. Kyselyssä selvitetään asiakkaiden tyytyväisyyttä saamaansa hoitoon ja palveluun.  

Kysely tehdään Suomen kaikissa terveyskeskuksissa 25.4.–13.5.2022.  Kyselyn tulokset julkaistaan THL:n verkkosivuilla syksyn 2022 aikana.

Kutsu on lähetetty organisaatioiden kirjaamoihin.