THL:n valtakunnallinen perhekeskusverkosto

Alueeltamme osallistutaan THL:n ylläpitämän Valtakunnallisen perhekeskusverkoston kokouksiin. Verkostossa on jäseniä maan laajuisesti yli 100 henkilöä. He edustavat eri organisaatioita ja toimijoita. Kaikilla on yhteisenä mielenkiintona kehittää lasten, nuorten ja perheiden palveluita ja erityisesti perhekeskustoimintaa.

Etelä-Pohjanmaalta jäseninä verkostossa ovat Tulevaisuuden Sote-keskus
-hankkeesta Mari Vuorenmäki, Tytti Luoto ja Sirpa Tuomela-Jaskari. Etelä-Pohjanmaan sivistyspuolen edustajat ovat valinneet edustajikseen Kauhajoelta hyvinvointijohtaja Eija Liikamaan ja Soinista sivistys-ja henkilöstöjohtaja Kati Tialan. Alueemme evankelisluterilaisesta seurakunnasta on edustajat verkostossa. Järjestöt ja yhteisöt ovat edustettuina pääosin keskushallintonsa kautta.

Perhekeskusverkoston kokouksiin tuovat aina ajankohtaisia uutisia sekä STM:n että THL:n edustajat. Kokousten teemat ovat olleet alkuvuonna 2021:

 • Väkivallan ehkäisy ja perhekeskus
  • Kuntoutus ja perhekeskus
  • Vanhempien ja parisuhteen tukeminen
  • Perhekeskukset osana sosiaali- ja terveys (SOTE) – keskuksia
  • Perhekeskus ja erityispalvelut (somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito, vammaispalvelut, lastensuojelu)
  • Johtaminen ja palveluiden yhteensovittaminen (ml kumppanuussopimus)

Mielenkiintoisia aiheita on tulossa myös loppuvuoteen, mm.

 • Osaamis- ja tukikeskusten osaaminen tukemaan perhekeskuspalveluita (konsultaatiot ja jalkautuminen)
 • Osallisuus, lapsivaikutusten arviointi (LAVA)
 • Mielenterveyttä edistävä työ
 • Työelämäpalvelut ja perhekeskus (ml kotouttaminen))

Kokousten jälkeen materiaalia ja tietoa jaetaan maakunnan toimijoille hyödynnettäväksi Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeen toimesta.

Jos jokin käsitellyistä aiheista kiinnosti etkä ole saanut materiaalia käytettäväksi tai haluat lisätietoa, otathan yhteyttä hanketyöntekijä Mari Vuorenmäkeen, mari.vuorenmaki@seinajoki.fi