Tiedote: Lääkinnällisen kuntoutuksen ja erityispalveluiden terapiapalveluiden markkinavuoropuhelu

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue toteuttavat vuorovaikutteisen markkinavuoropuhelun torstaina 8.12.2022 klo 17–19. Tilaisuus on avoin kaikille, erityisesti mukaan toivotaan markkinavuoropuheluun liittyvien alojen yrittäjiä tai yrittäjyyttä suunnittelevia.

Markkinavuoropuhelun tavoitteena on käydä avointa keskustelua hankintayksikön vaatimuksia vastaavan hankinnan kilpailuttamisesta. Hankinnan kohteena on lääkinnällisen kuntoutuksen ja erityispalveluiden terapiapalveluiden kokonaisuus. Hankinnan piiriin voivat kuulua esimerkiksi seuraavat osa-alueet: puheterapia, neuropsykologinen kuntoutus, lymfaterapia, toimintaterapia, fysioterapia, allasterapia, ratsastusterapia, musiikkiterapia ja ravitsemusterapia. Nämä osa-alueet on suunnitteilla jakaa myös pienempiin osakokonaisuuksiin, jolloin tarjouksen voi jättää osa-alueista tai pienemmistä osakokonaisuuksista.

Osallistuminen markkinavuoropuheluun ei sido palveluntarjoajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Markkinavuoropuhelun tavoitteena on myös käydä läpi aikaisemmin julkaistujen ennakkoilmoitusten tietopyyntökyselyitä.

Markkinavuoropuhelun aikana käytyjen keskusteluiden havaintoja käytetään suunniteltaessa tulevan hankinnan kilpailutusta ja sopimuskautta. Markkinavuoropuhelu toteutetaan kokonaan digitaalisesti etänä, Teams-ympäristössä. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton ja tilaisuus tallennetaan. Tilaajan tavoitteena on käynnistää varsinainen tarjouskilpailu suunnitteilla olevasta hankinnasta torstaina 15.12.2022.

Markkinavuoropuhelun ja sen jälkeisen kilpailutuksen aikataulu on tiukka, mutta yhteistyöllä varmistamme kilpailutuksen onnistumisen.

Linkit: