Toimeksi-hankkeen monialainen projektiryhmä järjestäytyi

Kansalliseen Työkykyohjelmaan kuuluvan Toimeksi-hankkeen monialainen projektiryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa 18.2.2021. Kokous järjestettiin etäkokouksena. Ryhmä ohjaa hankkeen käytännön työtä ja kommentoi ehdotettuja suunnitelmia ja toimenpiteitä. Toimeksi-hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on kehittää osatyökykyisten henkilöiden työkyvyn tuen palveluille yhtenäinen malli koko Etelä-Pohjanmaan maakuntaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on keskeistä, että saman pöydän ääreen saadaan mahdollisimman laajasti eri toimijoita.

Projektiryhmässä edustettuina ovat seuraavat maakunnan toimijat:

 • Buusti ry
 • Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayhtymä
 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • JIK –peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
 • Kela
 • Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
 • Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä
 • Sedu
 • Seinäjoen kaupunki
 • Seinäjoen työterveys
 • SONet Botnia
 • Suomen Kuurosokeat ry
 • Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
 • Työ- ja elinkeinotoimisto
 • Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP
 • Kokemustoimija

Projektiryhmän jäsenet pohtivat monialaisen yhteistyön haasteita

Projektiryhmän jäsenten ajatuksia kerättiin anonyymisti Menti -alustan kautta. Vastauksissa haasteeksi nostettiin esimerkiksi se, että toimijoilla ei ole riittävästi tietoa toistensa työnkuvista ja toimintatavoista. Luottamuksen rakentuminen vaatii myös sujuvaa tietojen vaihtoa toimijoiden kesken. Jos tieto on pirstaloitunutta ja yhteistyön tekemisen tavat selkiytymättömiä, on toimijoiden vaikea hahmottaa asioiden kokonaistilaa. Monialaisen yhteistyön sujuva toteutuminen on välttämätön edellytys sille, että ihmiset saavat työkyvyn tuen palveluita oikea-aikaisesti ja oma elämäntilanteensa huomioiden.

Toimeksi-hankkeen projektiryhmä kokoontuu kevätkaudella 2021 vielä kaksi kertaa: 25.3.2021 ja 27.5.2021.