Tukea elintapojen muutokseen

Elintapojen muuttaminen ei suinkaan aina ole helppoa. Arkea rytmittävät tutut rutiinit, jotka eivät välttämättä tue hyvinvointiamme parhaalla mahdollisella tavalla. Kuitenkin fiksummilla valinnoilla voimme vaikuttaa monien kansansairauksien ehkäisyyn – ja ihan arkiseen jaksamiseemme ja vaikkapa uneen.

Vaikuttavan elintapaohjauksen toteuttamiseksi tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista, laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja systemaattinen toimintamalli. Tätä kaikkea on Etelä-Pohjanmaalla rakennettu viime vuosina aktiivisesti, ensin VESOTE-kärkihankkeen kautta ja sen jälkeen elintapaohjauksen alueellisen kehittämisverkoston toimesta.

Etelä-Pohjanmaalle onkin syntynyt uusia elintapaohjauksen toimintamalleja. Esimerkiksi terveydenhuolto ja kunnan liikuntapalvelut tekevät entistä tiiviimpää yhteistyötä, jolloin työparina voi toimia elintapaohjauksen toteuttamiseen nimetty terveydenhoitaja ja kunnan liikunnanohjaaja. Myös järjestöjen kautta on saatavilla paljon hyvää tietoa ja tukea.

Elintapaohjauksen toimintamallia halutaan edelleen selkeyttää ja vaikuttavuutta parantaa. Tätä tavoitellaan elintapaohjauksen käsikirjalla. Elintapaohjauksen käsikirja tukee ammattilaisia elintapaohjauksen eri vaiheissa ja tarjoaa työkaluja elintapaohjauksen toteutukseen. Sisältöä on valmisteltu jo pidempään alueellisen kehittämisverkoston ja Aksilan työntekijöiden toimesta. Seuraavaksi vuorossa on ulkopuolisen asiantuntijaraadin hyödyntäminen käsikirjan sisällön arvioinnissa. Tavoitteena on, että tulevana syksynä elintapaohjauksen käsikirjan sisältöä aletaan siirtää uudelle verkkosivustolle.

Tavoite on, että vielä tämän vuoden puolella ammattilaiset pääsevät hyödyntämään käsikirjaa työssään – ja asukkaat saavat yhä parempaa tukea elintapojen muutoksiin!

Lisätietoja:
Juha Vuorijärvi
juha.vuorijarvi@epshp.fi