Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille 2021–2023 – IkäKoti-hanke

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 1,2 miljoonan euron rahoituksen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille 2021–2023 (IkäKoti)-hankkeelle Etelä-Pohjanmaalle. IkäKoti-hanke on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankekokonaisuutta. THL tukee hankkeen toimeenpanoa, kehittämispäällikkönä on aloittanut Kirsi Sihvo 1.2.2022. STM käyttää hankkeesta lyhennettä TulKoti.

Hankkeen tavoitteena on luoda Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen toimintamalli.

EP:n alueen IkäKoti-hankkeen painopisteet

  1. Ajanmukaisten ja toimintaan soveltuvien ICT ja teknologiaratkaisujen käyttöönoton jatkaminen
  2. Asiakasohjauksen toiminnan ja palvelutarpeen arvioinnin yhtenäistäminen sekä yhdyspintatyön toimintamallien kehittäminen
  3. Kotihoidon prosessien yhtenäistäminen ja tiedolla johtamisen välineiden hyödyntäminen
  4. Kotihoidon lääkäripalvelujen prosessien kehittämien
  5. Kotona asuvien iäkkäiden kuntoutuksen ja saumattomien kuntoutuspolkujen kehittäminen
  6. Muistisairaiden palveluketjun toiminnan jalkauttaminen ja palvelujen kehittäminen
  7. Gerontologisen sosiaalityön aseman ja osaamisen vahvistaminen
  8. Vapaaehtoistoiminnan koordinaatiomallin kehittäminen

Hankeen kehittäjäryhmät ja kehittämissuunnittelijat

ICT ja teknologia, kehittämissuunnittelija Riikka Jokinen
Asiakasohjaus ja omais- ja perhehoito, kehittämissuunnittelija Mirva Ämmälä
Kotihoito, kehittämissuunnittelija Suvi Tuomi
Kuntoutus, kehittämissuunnittelija, Anne Haapala
Muistisairaiden palvelut, suunnittelija Virve Rinne (jakaantuu useaan hankkeeseen)
Gerontologinen sosiaalityö, osa-aikainen 20 %, sosiaalityöntekijä Taija Rantamäki
Vapaaehtoistyö, osa-aikainen, rekrytointi myöhemmin

Hanke käynnistyy kokonaisuudessaan 21.2.2022

Hankkeen etenemistä voi seurata www.epsoteuudistus.fi verkkosivuilta.

Lisätietoja     

Anneli Saarinen
hankepäällikkö
IkäKoti -hanke                   
p. 0400 700 512
anneli.saarinen@seinajoki.fi