Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Etelä-Pohjanmaalla, kuten muuallakin Suomessa, alueet valmistelevat ja ottavat käyttöön uudenlaisia ja laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia osana sote-uudistusta. Se tarkoittaa mm. sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja työllisyyttä tukevien palvelujen yhteensovittamista entistä sujuvammin ja joustavammin. Sosiaali- ja terveyskeskus ei ole välttämättä mikään yksi rakennus, vaan asiakas asioi jatkossakin omassa tai lähikunnassa olevissa tutuissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupaikoissa. Olennaisempaa on se, että asiointi on sujuvaa, asiakas saa avun ajoissa ja saa tarvitsemansa palvelut, sote-ammattilaisten ja muiden toimijoiden työnjako toimii asiakkaan parhaaksi, mahdollisimman saumattomasti.

Yhtä ja ainutta sosiaali- ja terveyskeskuksen mallia ei ole olemassa, vaan se tulee sopia ja luoda yhdessä, huomioiden mm. asiakkaidemme ja alueemme tarpeet, ohjaava lainsäädäntö, käytössä olevat resurssit ja koko sote-uudistuksen valmistelu alueellisesti ja kansallisesti. Kansallisesti on annettu suuntaviivoja siitä tavoitetilasta, millainen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus parhaimmillaan voi olla asiakkaan, ammattilaisten, johtamisen ja toimintatapojen näkökulmasta katsottuna. Nämä on koostettu alla olevaan kuvioon 1.

Kuvio 1. Kansallinen visio laaja-alaisesta sosiaali- ja terveyskeskuksesta (kuvio aukeaa isommaksi kuviota klikkaamalla).

Etelä-Pohjanmaalla laaja-alaista / monialaista sosiaali- ja terveyskeskustyöskentelyä on viety eteenpäin monitoimijaisissa ja monialaisissa työryhmissä, yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhteisten asioiden äärelle pysähtyminen ja toimintamallien kehittäminen kaiken muun ohella ei aina ole helppoa ja eivätkä ratkaisut ole aina yksinkertaisia. On ollut kuitenkin ilo huomata, kuinka taitavia ja uudella tavalla ajattelevia osaajia meillä Etelä-Pohjanmaalla onkaan, yhdessä kehittämässä entistä parempia palveluita asukkaillemme. Lopulta usein pienillä asioilla on suuri merkitys, kuten asiakkaan kohtaamisella ja kuuntelemisella.

Maakunnalliset Nuoret Vaikuttajat nostivat joulukuun kokouksessaan esiin asioita, joita he odottavat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukselta. Keskeisinä asioina nousivat mm. tasa-arvoisuus, nopeus, helppous, ennaltaehkäisevä toiminta sekä henkilökohtainen huomiointi (kuvio 2).

Kuvio 2. Maakunnallisten nuorten vaikuttajien odotuksia Tulevaisuuden sote-keskukselle (kuvio aukeaa isommaksi kuviota klikkaamalla).

Halumme kuulla myös Sinun odotuksesi: Mitä sinä eteläpohjalaisena asukkaana odotat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukselta? Vastaa tästä linkistä, nimettömänä ke 5.1.2022 mennessä: https://forms.gle/jptJmPTEZEqntZFo8

Tulevaisuutta kanssasi yhdessä tekemässä:
Anna Nurmela
hanketyöntekijä
Etelä-Pohjanmaan sote-uudistus, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke