Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman väliarviointi syksystä 2021

THL vastaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutumisen kansallisesta seurannasta ja arvioinnista. Ohjelma toteutetaan vuosina 2020–2023. Ohjelmassa on mukana 22 alueellista hankekokonaisuutta.

THL:n toteuttama seuranta ja arviointi on ns. kehittävää arviointia, jonka tarkoituksena on tukea alueilla tehtävää kehittämistoimintaa hyötytavoitteiden suuntaisesti. Arviointi on osa THL:n antamaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman toimeenpanon tukea. Tukitoimia suunnataan arviointitulosten perusteella.

THL teki Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutumisen kansallisen väliarvioinnin syksyllä 2021. Ohjelmat hankkeet olivat tuolloin olleet käynnissä runsaan vuoden. Korona on haastanut alueellisia hankkeita koko ohjelman ajan, ja tilannekuva ohjelman kehittämistilanteesta syksyn 2021 osalta on moninainen.

Alkuperäinen uutinen on julkaistu THL:n verkkosivuilla 3.2.2022. Luo koko uutinen tästä.

Arviointi on julkaistu STM:n hallinnonalan avoimessa julkaisuarkisto Julkkarissa, linkki arviointiin.