Työkykyohjelma käynnistettiin aloitusseminaarilla 2.2.2021

Tilaisuudessa kuultiin mm. ministerien tervehdyksiä, hankkeiden kuulumisia ja kokemusasiantuntijuutta. Seminaari tallennettiin ja sen voi katsoa osoitteessa https://videonet.fi/stm/20210202/.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa Työkykyohjelman yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Työkykyohjelman käytännön toimeenpanosta ja valtionavustushankkeita koskevasta viestinnästä vastaa Terveyden– ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työkykyohjelmaan kuuluvia hankkeita on yhteensä 22 ympäri Suomen. Etelä-Pohjanmaalla ohjelman tavoitteita edistää Toimeksi-hanke, joka on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta.

Lisää tietoa Työkykyohjelmasta löytyy THL:n verkkosivuilta: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/tyokykyohjelma.