Uusi nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelu, akuuttitiimi

Ilmajoen, Lapuan ja Seinäjoen alueella on aloitettu helmikuussa maksuton, matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalvelu nuorille ja nuorille aikuisille. Kynnyksen mataluudella viitataan siihen, että työntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja Hanna Katajamäki, tulee nuoren luo. Puhutaan akuuttitiimistä, jonka palvelun nuori saa nopeasti, ilman lähetettä tai yhteydenottoa. Tapaaminen voi olla sovitusti paikan päällä tai etäyhteydellä. Akuuttitiimin tavoittaa walk-in (ilman ajanvarausta) palveluna mm. alueen ohjaamoista. Akuuttitiimiin voi olla yhteydessä myös huolestunut tai tukea vailla oleva nuoren läheinen tai ammattilainen.

Uusi palvelumuoto täydentää ja vahvistaa kunnan omia perustason palveluita. Yhdessä, monialaisesti pohtien, on päädytty joka paikkakunnalla omanlaiseen malliin. Hankevaroin tarjottavasta pilottina alkavasta palvelusta toivotaan palvelumuotoa koko Etelä-Pohjanmaalle. Riittävät mielenterveyttä ja päihteettömyyttä tukevat palvelut ovat nuorten oikeus.

Lisätietoja antaa:
Hanna Katajamäki
asiantuntija
hanna.katajamaki@seinajoki.fi
050 477 0119