Valvontakoulutukset pyörähtivät käyntiin Etelä-Pohjanmaalla

Viranomaisvalvonnan ja ohjauksen erityisosaaja -koulutus (15 op) käynnistyi torstaina 25.3.2021. Koulutuskokonaisuus on osa Etelä-Pohjanmaan sote-uudistusta. Koulutuksen tarkoituksena on lisätä valvontatyötä tekevien ammattilaisten osaamista valvonnan eri osa-alueilta. Valvonnan avulla seurataan alueella tuotettavia palveluja ja niiden laatua sekä vaatimustenmukaisuutta.

Koulutuksen toteuttajana toimii Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto. Pääkouluttaja on Niina Kaukonen (TtM, YTM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys). Lisäksi koulutuksessa on paljon muita asiantuntijoita eri osa-alueilta.

Koulutukseen osallistuu 15 työntekijää alueemme eri organisaatioista. Koulutuskokonaisuus kestää syyskuuhun 2021 saakka ja sisältää yhteensä kuusi koulutuspäivää. Koulutuspäivien sisällöt koostuvat seuraavista teemoista:

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen viranomaisvalvonta ja ammattihenkilövalvonta
• Omavalvonta
• Työsuojelu
• Asiakastyön laatu
• Asiakas- ja potilasturvallisuus
• Hyvä sosiaali- ja terveyspalveluhankinta ja sopimuksen valvonta

Koulutuskokonaisuuteen sisältyy myös kehittämistehtävän laatiminen. Tehtävien tuotoksia voidaan jatkossa hyödyntää koko Etelä-Pohjanmaan alueella.

Ensimmäinen koulutuspäivä sisälsi kattavan tietopaketin sosiaali- ja terveyspalvelujen viranomaisvalvonnasta. Asiantuntijana tässä osiossa toimi ylitarkastaja Jaana Aarnio aluehallintovirastosta.

Lisätietoja:
Tiina Paganus
050 575 6280
tiina.paganus@seinajoki.fi