Vammaissosiaalityön klubi vammaisten asioiden edistäjänä

Etelä-Pohjanmaalla vammaissosiaalityön klubi on kokoontunut muutaman vuoden ajan vammaispalvelun toimijoita yhdistävänä keskustelufoorumina. Klubitoimintaa toteutetaan yhteistyössä Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONetBOTNIAn, Invalidiliiton, Seinäjoen ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-tiimin sekä E-P:n sote-uudistuksen voimin. Vammaissosiaalityön klubin kokoontumisten tavoitteena on tarjota ammatillista tiedonjakamista, verkostoitumisen mahdollisuutta ja yhteiskehittämisen alustaa vierailevien asiantuntijoiden taustoittaessa keskusteltavia teemoja.  Klubitoimintaan on kutsuttu mukaan kuntien/kuntayhtymien vammaisalalla työskenteleviä, vammaisjärjestöjen aluetyöntekijöitä sekä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän viranhaltijoita ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sosiaalityöntekijöitä.

Etelä-Pohjanmaan vammaissosiaalityön klubin osallistujat valmistelivat yhteisen kannanoton hyvinvointialueen valmistelijoiden ja päätöksentekijöiden tueksi viimeisimmässä kokouksessaan 31.5.2022. Klubin teema keskustelulle oli, Vammaisten henkilöiden osallisuus. Vierailevana asiantuntijana oli Vaasan kaupungin esteettömyyskoordinaattori VTT Elisabeth Hästbacka. Hän kertoi tuoreesta väitöstutkimuksestaan ja sen tuloksista vammaisten henkilöiden osallisuudesta sosiaalityössä. Lisäksi yhteistä keskustelua alustivat Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Piia Liinamaa sekä Invalidiliiton järjestöasiantuntija Hanna Lahti. Yhteisen työskentelyn pohjalta laadittiin sovitusti klubin osallistujien kannanotto Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelijoille sekä päättäjille.

Kannanotossa toivotaan

  • vammaispalvelun valmistelun keskiössä olivat palvelujen laatu ja yksilön oikeudet
  • vammaisten henkilöiden osallisuus toteutuu
  • vammaisneuvostojen ja muiden vaikuttamiselinten roolia tulee korostaa
  • palveluohjaus on tärkeä osa asiakkaan palvelupolkua
  • asiakaspalautejärjestelmän yhtenäistäminen
  • osaava ammattitaitoinen vammaispalvelun henkilöstö on onnistumisen edellytys
  • päätöksentekijöiltä riittävää ymmärrystä vammaisalasta ja vammaispalveluista

Vammaispalvelun tilannekuva

Vammaispalvelun kentällä on tulossa kaksi toimintatavan muutosta rinnakkain. Siirrymme hyvinvointialueella yhteiseen vammaisten palvelun kokonaisuuteen 1.1. 2023 alkaen. Työtä ohjaava vammaispalvelujen lainsäädännön uudistaminen on juuri etenemässä eduskunnan käsittelyyn.  Vammaispalvelun kehittämistyö jatkuu myös tulevina vuosina. Kehittämistyötä tehdään yhteistyönä vammaispalvelun osalta hyvinvointialueen valmistelussa, Etelä- Pohjanmaan sote -uudistuksen kokonaisuudessa sekä Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa.  Vammaispalvelun kokonaisuudesta järjestetään yleistä tiedotusta, avoimia työpajoja sekä tapahtumia tulevan syksyn aikana. Tervetuloa kuulemaan ja osallistumaan keskusteluun. 

Tutustu lisää:

Invalidiliiton webinaari 26.8.2022 Täysi osallisuus – yhteiseksi hyväksi Invalidiliiton Täysi osallisuus – yhteiseksi hyväksi -webinaarissa. Tekstitetty nauhoite julkaistaan myöhemmin Invalidiliiton verkkosivulla.

Hyvinvointialueet ja vammaisten ihmisten palvelut – teemasta olivat paneelissa keskustelemassa asiakaspalvelujen asiantuntija Piia Jaskari (Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke), vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiveri (Invalidiliitto) ja kansanedustaja Paula Risikko. Keskustelua veti Invalidiliiton järjestöasiantuntija Hanna Lahti.    

Ke 21.9.22 klo 16.30–18.30 Omaishoidontuen työnpaja
Työpajassa aiheena omaishoidontuen toimintaohjeen valmistelu. Lisätietoa ja osallistumislinkin löydät täältä.

Syksyisin terveisin

Piia Jaskari
asiantuntija, vammaispalvelut
Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke
piia.jaskari@epshp.fi