Yhdenvertaisuutta kuntoutukseen valtakunnallisilla ohjeilla

Sosiaali- ja terveysministeriön tuottama Valtakunnallinen lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteet -oppaan luonnos on ilmestynyt kommentoitavaksi.

Oppaan tavoitteena on yhtenäistää lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisen perusteita ja toimia ammattilaisten työn ohjeistuksena sekä lääkinnällistä kuntoutusta tarvitsevien henkilöiden tietolähteenä.

Oppaan luvut ovat luettavissa ja kommentoitavissa Lausuntopalvelu.fi-sivustolla kesän ajan. Tulevalta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta kerätään yhteinen palaute oppaasta. Oppaan tuottanut työryhmä työstää oppaan valmiiksi syksyllä saamaansa palautetta hyödyntäen ja valmis opas julkaistaan 13.12.2022. Opas ohjaa jatkossa kuntoutuksen suunnittelua ja järjestämistä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Lisätietoja oppaan kommentoimisesta:

Maria Katajamäki, kehittämissuunnittelija / kuntoutus
maria.katajamaki@seinajoki.fi