Yhteiskehittämisen työpaja vammaispalveluissa

1) Ennakoivaa tiedottamista, 2) Yhteisiä keskustelutilaisuuksia, 3) Hyvinvointialueelle perustetaan vammaisneuvosto, 4) Kehittämistyöryhmiin edustajan nimeäminen

Vammaispalvelujen kehittäminen on osa meneillään olevaa sote-uudistusta. Tämän tiimoilta kokoontui syyskuulla lähes 30 osallistujan joukko Etelä-Pohjanmaan kuntien vammaisneuvostojen sekä vammaisjärjestöjen edustajia. Työpajassa kuultiin ajankohtaista tietoa vammaispalvelujen kehittämisestä matkalla kohti hyvinvointialuetta sekä osallistuttiin vammaispalvelujen yhteiskehittämiseen. Tilaisuus toteutettiin Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen ja Invalidiliiton yhteistyönä.

Tilaisuudessa esiintyi pääsihteeri Merja Heikkonen sosiaali- ja terveysministeriön Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANEsta sekä vammaisneuvostojen edustajana Sari Riskumäki Kurikasta. Näistä puheenvuoroista ja tilaisuuden puheenjohtajana toimineen Invalidiliiton järjestöasiantuntija Hanna Lahden työpajan yhteenvedosta on julkaistu toinen uutinen Invalidiliiton verkkosivuilla. Uutisen pääset lukemaan tästä linkistä.

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ajankohtaiset terveiset tilaisuuteen toi kuntayhtymän johtaja Kaija Metsänranta. Hän toimii Eskoon edustajana myös Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen eli VATEn jäsenenä. Erityishuoltopiirit sulautuvat jatkossa osaksi hyvinvointialueita, näin tapahtuu myös Eskoon osalta, kertoo Metsänranta. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toiminta ja henkilöstö siirtyvät sille hyvinvointialueelle, jonka alueella tehtävää hoitava henkilöstö pääasiallisesti työskentelee. VATEn osalta Metsänranta kertoi osallistujille, että hyvinvointialueen tulevien vaikuttamistoimielinten, mukaan lukien vammaisneuvoston, suunnittelusta vastaa VATEn alla toimiva yhdyspintajaosto.

Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen kehittämistyöstä oli kertomassa vammaispalvelun asiantuntija Piia Jaskari. Valmistelussa on aloitettu vammaisten asumisen sekä henkilökohtaisen avun osa-alueista. Vammaisten asumisen osalta on työstetty palvelutuotteiden sisällön määrityksiä, kartoitettu toimintatapoja tuottaa kotona asumisen tukea vammaisille sekä aloitettu vammaispalvelujen asiakasohjauksen yhteinen määrittely. Henkilökohtaisesta avusta on valmistumassa selvitys henkilökohtaisen avun avustajien palkkauksesta Etelä-Pohjanmaalla. Lisäksi on aloitettu selvitystyötä vammaispalvelun asiakasprosessin yhtenäistämistä alueella.

Tilaisuudessa järjestettiin vammaispalvelujen yhteiskehittämiseen työpaja. Työpajassa nostettiin esiin kuvassa olevia ehdotuksia yhteiskehittämisen toimintatavoiksi varmistaa vammaisneuvostojen ja vammaisjärjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sote-uudistuksen valmistelussa.

Palaute tilaisuudesta oli positiivista ja osallistujat kokivat tärkeäksi olla kuulemassa, miten valmistelutyö etenee. Työpajoissa saatua materiaalia tullaan hyödyntämään vammaispalvelun valmistelussa.

Vammaispalveluiden kehittäminen jatkuu Etelä-Pohjanmaalla ensi vuonna Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen alla. Vammaispalvelun yhtenäistyötä valmistellaan yhteistyössä mm. VATEn palvelujaoston kanssa.